Sadakat Kart işletmenin ürün satışını arttırmak için kullanılan bir satış sistemidir.2 Adet kullanım şekli mevcuttur;

1- Adisyon tutarının belirli bir kısmı puan olarak karta aktarılması

2- Kartın tanımlanması sırasında peşin olarak alınan tutarın karta yüklenmesi

 

1- Adisyon tutarının belirli bir kısmı puan olarak karta aktarılması

Masa açıldıktan ve siparişler girildikten sonra oluşan adisyon tutarının kurulum sırasında restoran yetkilileri ile belirlenen oran doğrultusunda karta aktarımı yapılır ve karta yüklenen puanlar kart sahibi tarafından 2.kez geldiğinde tekrar oluşan adisyon tutarından düşülür ayrıca 2.kez geldiğinde oluşan adisyon tutarından oluşan tutar yeni puan olarak karta aktarılır.

2- Kartın tanımlanması sırasında peşin olarak alınan tutarın karta yüklenmesi

Kart Tanımlaması sırasında kart sahibi tarafından işletmeye verilen tutar kadar karta bakiye yüklenir ve müşteri işletmeye her geldiğinde kartındaki bakiyesi kadar harcama yapılabilir.

2.4.9. Sadakat Kartı (Sambakart) Uygulaması Nasıl Yapılır?

Menü